Jó tudni

Üzemeltetés

A központi fűtőberendezés szakszerű üzemeltetése során a berendezés üzemének ellenőrzése, felügyelete, tisztítása és karbantartása rendkívül fontos feladat.

Begyújtás előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy a berendezés teljesen fel van-e töltve vízzel, valamint arról, hogy az elzáró szelepek megfelelő állásban vannak-e.

Keringető szivattyú alkalmazása esetén ellenőrizni szükséges a villamos csatlakozókat, valamint a berendezés elektromos hálózati csatlakozását, s működését. Ennek elmulasztása a berendezés nem megfelelő működéséhez, vagy károsodásához vezethet.

Kazán üzemmódok

A B-STEEL típusú tüzelőberendezések úgy kerültek kialakításra, hogy a lehető legrugalmasabb üzemeltetést és széleskörű tüzelőanyag szortiment alkalmazását tegyék lehetővé magas energetikai hatásfokkal. A kazánok elgázosító rendszerűek, de a megfelelő csappantyúk átállításával vegyestüzelésű kazánként is üzemeltethetők. Ennek érdekében a tüzelőberendezések 3 üzemmódban működtethetők a megfelelő csappantyúk állításával.

Csappantyúk:
Tűztér csappantyú: a tűzteret zárja le felülről, ezzel biztosítja, hogy az égéstermékek alul távozzanak el és egy másik égetőtérben égjenek el.

Füstjárat csappantyú: A füstjárat hossza és ezzel együtt a kazán leadott teljesítménye szabályozható vele. FIGYELEM nyitott füstjárat csappantyúnál a kisebb leadott teljesítmény mellett magasabb hőmérsékletű füstgázok távoznak a kéménybe.

A kazán karbantartása

A szakszerűen telepített melegvíz fűtési rendszer különösebb karbantartást nem igényel, de a kazán rendszeres tisztításáról gondoskodni kell.

Tisztítóvassal a kazán belső faláról, valamint a hőcserélőről a lerakódott égéstermékek könnyen eltávolíthatók. A vízszintes helyzetű víztáskákat a legfelső ajtón keresztül, míg a függőleges helyzetű víztáskákat a kazán tetején lévő kormoló nyíláson keresztül tudjuk tisztítani.

A rendszeres tisztítást az alkalmazott tüzelőanyag függvényében végezzük el. A tiszta hőcserélő felületek biztosítják a tüzelőberendezés magas energetikai hatásfokát.

Minden begyújtás előtt a tűztér és hamutér kitakarítása és a hamu eltávolítása kötelező. Ügyeljünk, hogy a hamutérben a hamu ne gyűljön fel,mert az akadályozza a szekunder levegő áramlását.

Az összegyűjtött salakot és hamut ne tároljuk a kazán helyiségében.

A fűtési rendszerben lévő víz mennyiségét rendszeres időközönként, de minimum havi rendszerességgel ellenőrizni szükséges. – Szükség esetén a hiányzó vízmennyiséget a feltöltő csapon keresztül pótolni kell. ÜZEM KÖZBEN, MELEG KAZÁNBA VÍZTÖLTÉS SZIGORÚAN TILOS ÉS VESZÉLYES!

Üzemmódok

 1. ÜZEMMÓD

Tűztércsappantyú: NYITVA
Füstjárat csappantyú: NYITVA

Begyújtási mód az égéstermékek szabadon rövidített úton távoznak a kéménybe.

 1. ÜZEMMÓD

Tűztércsappantyú: NYITVA
Füstjárat csappantyú: ZÁRVA

Vegyes tüzelésű mód a tűztérből a füstgázok felül távoznak el, a zárt füstjárat csappantyú miatt hosszabb úton, magasabb leadott hőteljesítmény mellett.

 1. ÜZEMMÓD

Tűztércsappantyú: ZÁRVA
Füstjárat csappantyú: ZÁRVA

Elgázosító üzemmód, a füstgázok a tűztérből alul távoznak el, plusz levegő hozzávezetésével.

Fontos Tudnivalók!

 1. A kazánhoz kapcsolódó fűtési rendszer megtervezése épületgépész tervező feladata.
 2. A tüzelőberendezés üzemközben megbontása, szerelése tilos.
 3. Szükség esetén használati melegvíz hőcserélő beépítésével biztosítható.
 4. Üzemeltetés során a fűtővíz maximális hőmérséklete 90 °C lehet.
 5. A tüzelőberendezésbe üzemelés közben vizet tölteni tilos, azt kizárólag hideg állapotban engedélyezett.
 6. Első begyújtáskor, a nedves füstgáz kondenzálódik (lecsapódik) a hideg kazántesten, amelyből fekete színű, kissé kátrányos csurgalékvíz szivároghat a hamutérbe. Üzemi állapot elérését követően ez megszűnik. Amennyiben később is tapasztalja hívjon szakembert.
 7. Ha a fűtővíz hőmérséklete gyorsan emelkedik ellenőrizze a fűtési rendszerének elzáró szelepeit, vagy szivattyú esetében a berendezés működését.
 8. Tüzelőberendezés forró felületére hűtővíz locsolása tilos és életveszélyes.
 9. Fűtési szezonban, fagyveszélyes időben, ha a fűtést hosszabb ideig szüneteltetjük – a szétfagyás elkerülése érdekében – a rendszert vízteleníteni kell.
 10. A fűtési időszak befejeztével a rendszert hagyjuk vízzel feltöltött állapotában, ezzel biztosítjuk a belső korrózió védelmet.
 11. A kazánt csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, ahol a rendeltetésszerű üzemelés során tűz- és robbanásveszély nem áll fenn.
 12. A helyiség padozata, oldalfala a kazán és füstcsöve 1,5 m-es körzetében nem éghető anyagú legyen.
 13. A helyiségben csak annyi tüzelőanyagot szabad tárolni, amennyi a napi begyújtáshoz szükséges.
 14. A kazánt úgy kell elhelyezni, telepíteni a helyiségben, hogy könnyen megközelíthető, körüljárható és szerelhető legyen.
 15. A kazánba még begyújtásra is tilos robbanásveszélyes folyékony anyagot behelyezni! (pl.: benzin, gázolaj, hígító, alkohol, stb.) Begyújtáshoz papírt, aprófát használjon!
 16. Minden fűtési szezon előtt, illetve hosszabb üzemszünet után a begyújtást megelőzően ellenőrizze a füstcsövek tömítettségét és azok rögzítésit, valamint a kémény tisztaságát. A kémény tisztításához kérje szakember segítségét.
 17. A tüzelőberendezés középső ajtaját csak az után szabad kinyitni, hogy meggyőződtünk róla, hogy a tűztér csappantyú nyitva állapotban van.

Hány KW-os kazánt válasszak?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, tisztába kell lennünk a fűtendő létesítmény, családi ház bizonyos paramétereivel.

Néhány fő szempont:

 • a fűtendő épület légköbmétere
 • épület szigetelése
 • nyílászárok szigetelése
 • hány fokot szeretnénk az épületben
 • mennyire van az épület védett helyen

Hozzávetőlegesen mi is megállapíthatjuk, ha tudjuk a létesítmény fűtendő köbméterét, de mindenképpen kérje ki fűtésszerelő szakember véleményét, tanácsát.

Milyen a megfelelő kémény?

A vegyestüzelésű központi fűtésű kazánok részére külön kéményt kell létesíteni, amely a kazánok teljesítményéhez és a lakóépülethez van méretezve. Kivitelezése kellő gondossággal és szakértelemmel történjen, valamint az elkészült kéménynek rendelkeznie kell a helyi illetékes kéményseprő által kiállított bizonylattal. A kémény feladata részben az égéshez, szükséges levegő átszívása a tüzelőrostélyon (primer) illetve az égetőkamrán (szekunder), másrészt a füstgázoknak az elvezetése a szabadba. Az égéshez szükséges levegő abból a helyiségből biztosított, ahol a tüzelőberendezés telepítésre került. Ezért itt biztosítani kell a levegő szabad beáramlását, és megfelelő utánpótlását. A kazán huzatigénye: 0.23-30 Pa A kazán füstcsövét lehetőleg jól illeszkedően, hézagmentesen csatlakoztassuk a kéményhez. A kémény keresztmetszete nem lehet kisebb mint a kazán füstcső keresztmetszete.